Gallwch chwilio’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru wrth ddefnyddio un neu fwy o’r meysydd isod.

Cliciwch ar y rhif cofrestru i gael gwybod mwy am eu cymwysterau, os ydynt wedi'u hatal dros dro o'r gofrestr ac os oes ganddynt warediad panel neu swyddog ar eu gofrestriad.

Bydd unrhyw berson sydd wedi cael ei dynnu oddi wrth y gofrestr oherwydd achos addasrwydd i ymarfer i'w gweld ar yr ail dabl isod.

Gwiriwch ein tudalen Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer i gael manylion gwrandawiadau cyfredol a rhai sydd i ddod a phenderfyniadau sydd i'w disgwyl. Mae hi'n bosib na fyddwn wedi ychwanegu'r wybodaeth hon at ein Cofrestr eto a gall fod yn berthnasol i'ch chwiliad am wybodaeth am addasrwydd person cofrestredig i ymarfer. Gwelir: Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer

Mae ein tudalennau cymorth yn cynnig mwy o fanylion am sut i chwilio’r Gofrestr. Gweler CymorthUnigolion Cofrestredig

Unigolion sydd wedi eu tynnu oddi wrth y Gofrestr

Unigolion sydd wedi eu tynnu oddi trwy gytundeb wrth y Gofrestr