Hygyrchedd y safle:

Gallwch chwilio’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru wrth ddefnyddio un neu fwy o’r meysydd isod.

Cliciwch ar enw’r person cofrestredig am wybodaeth pellach am eu cymwysterau, os eu bod wedi gwahardd o’r gofrestr neu os bod ganddynt amodau ar eu cofrestriad.
Bydd unrhyw berson sydd wedi cael ei dynnu oddi wrth y gofrestr oherwydd achos addasrwydd i ymarfer i'w gweld ar yr ail dabl isod.
Unigolion Cofrestredig

Unigolion sydd wedi eu tynnu oddi wrth y Gofrestr