Hygyrchedd y safle:

Gallwch chwilio’r Gofrestr o Weithwyr Gofal Cymdeithasol yng Nghymru wrth ddefnyddio un neu fwy o’r meysydd isod.

Cliciwch ar enw’r person cofrestredig am wybodaeth pellach am eu cymwysterau, os eu bod wedi gwahardd o’r gofrestr neu os bod ganddynt amodau ar eu cofrestriad.

Bydd unrhyw berson sydd wedi cael ei dynnu oddi wrth y gofrestr oherwydd achos addasrwydd i ymarfer i'w gweld ar yr ail dabl isod.

Gwiriwch ein tudalen Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer i gael manylion gwrandawiadau cyfredol a rhai sydd i ddod a phenderfyniadau sydd i'w disgwyl. Mae hi'n bosib na fyddwn wedi ychwanegu'r wybodaeth hon at ein Cofrestr eto a gall fod yn berthnasol i'ch chwiliad am wybodaeth am addasrwydd person cofrestredig i ymarfer. Gwelir: Gwrandawiadau Addasrwydd i Ymarfer

Chwiliwch y Gofrestr Dros Dro o Weithwyr Cymdeithasol

Mae ein tudalennau cymorth yn cynnig mwy o fanylion am sut i chwilio’r Gofrestr. Gweler Cymorth
Unigolion Cofrestredig

Unigolion sydd wedi eu tynnu oddi wrth y Gofrestr