Hoffem eich hysbysu am ddatblygiadau Gofal Cymdeithasol Cymru.
Ticiwch yma i roi eich caniatâd i dderbyn y wybodaeth ganlynol.


Bydd pob Unigolyn Cofrestredig yn derbyn cylchlythyron/ebwletinau oddi wrth Gofal Cymdeithasol Cymru beth bynnag eu dewis tanysgrifio. Gweler ein Hysbyseb Preifatrwydd am fwy o wybodaeth.
 

E-fwletinau wythnosol – braslun o beth sydd wedi digwydd yng ngofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar a gofal plant
E-fwletinau misol – newyddion am elfennau gwahanol o’n gwaith a sut y gallent effeithio arnoch chi
Ymgynghoriadau am feysydd gwahanol o’n gwaith
Digwyddiadau, fel fforymau, gweithdai a chynhadleddau
Datganiadau i’r wasg, sy’n cynnwys y newyddion a sylwadau diweddaraf am ein gwaith
Arolygon, i grynhoi eich sylwadau am bynciau penodol
Ebost*