Cofrestr dros dro o weithwyr cymdeithasol - i gael rhagor o wybodaeth am y Gofrestr hon, cyfeiriwch at y tudalennau cofrestru.

Enw(au) Cyntaf Cyfenw Dyddiad Cofrestru Rhif Cofrestru Sir
William Ross Anderson Stirling 02/04/2020 W/1022199 Neath Port Talbot/Castell Nedd Port Talbot
William Ross Anderson Stirling 02/04/2020 W/1022199 Carmarthenshire/Sir Gâr
William Ross Anderson Stirling 02/04/2020 W/1022199 Pembrokeshire/Sir Benfro
Gerard Richard Szary 11/12/2020 W/1001743 Monmouthshire/Sir Fynwy
Saffron Sznober 30/03/2020 W/2014677 Flintshire/Sir y Fflint
Saffron Sznober 30/03/2020 W/2014677 Wrexham/Wrecsam
Chris Tolliday 30/03/2020 W/1089517 Caerphilly/Caerffili
Chris Tolliday 30/03/2020 W/1089517 Monmouthshire/Sir Fynwy
Fiona Mary Trolley 30/03/2020 W/1019714 Bridgend/Penybont
Fiona Mary Trolley 30/03/2020 W/1019714 Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg
Sally Anne Trow 02/04/2020 W/2014632 Conwy
Maria Catherine Wilkinson 29/04/2020 W/1056303 Cardiff/Caerdydd
Maria Catherine Wilkinson 29/04/2020 W/1056303 Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg
Nerys Emma Willan 30/03/2020 W/1138644 Cardiff/Caerdydd
Hefin Hughes Williams 20/04/2020 W/1045867 Not Applicable/Ddim yn Berthnasol
Patricia Jane Williams 30/03/2020 W/1095849 Denbighshire/Sir Dinbych
Beverley Ann Woodman 30/03/2020 W/1113252 Monmouthshire/Sir Fynwy
Beverley Ann Woodman 30/03/2020 W/1113252 Powys
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Ynys Môn/Anglesey
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Conwy
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Gwynedd
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Denbighshire/Sir Dinbych
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Flintshire/Sir y Fflint
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Wrexham/Wrecsam
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Powys