Cofrestr dros dro o weithwyr cymdeithasol - i gael rhagor o wybodaeth am y Gofrestr hon, cyfeiriwch at y tudalennau cofrestru.

Enw(au) Cyntaf Cyfenw Dyddiad Cofrestru Rhif Cofrestru Sir
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Powys
Efa Wulle 30/03/2020 W/1031512 Ceredigion
David John Xerri 30/03/2020 W/1034928 Bridgend/Penybont