Cofrestr dros dro o weithwyr cymdeithasol - i gael rhagor o wybodaeth am y Gofrestr hon, cyfeiriwch at y tudalennau cofrestru.

Enw(au) Cyntaf Cyfenw Dyddiad Cofrestru Rhif Cofrestru Sir
Chris Tolliday 30/03/2020 W/1089517 Caerphilly/Caerffili
Maria Catherine Wilkinson 29/04/2020 W/1056303 Cardiff/Caerdydd
Carol Ann Davies 06/04/2020 W/1037269 Ceredigion
Saffron Sznober 30/03/2020 W/2014677 Flintshire/Sir y Fflint
Chris Tolliday 30/03/2020 W/1089517 Monmouthshire/Sir Fynwy
Eleanor Alice Lewis 04/10/2020 W/2061640 Monmouthshire/Sir Fynwy
Eleanor Alice Lewis 04/10/2020 W/2061640 Powys
Eleanor Alice Lewis 04/10/2020 W/2061640 Torfaen
Maria Catherine Wilkinson 29/04/2020 W/1056303 Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg
Saffron Sznober 30/03/2020 W/2014677 Wrexham/Wrecsam