Cofrestr dros dro o weithwyr cymdeithasol - i gael rhagor o wybodaeth am y Gofrestr hon, cyfeiriwch at y tudalennau cofrestru.

Enw(au) Cyntaf Cyfenw Dyddiad Cofrestru Rhif Cofrestru Sir
Lowri Mair Aindow 30/03/2020 W/2000175 Gwynedd
Susan Lynne Aston 30/03/2020 W/1050425 Flintshire/Sir y Fflint
Kevin John Barker 30/03/2020 W/1002169 Powys
Barbara Helen Boden 16/04/2020 W/1015028 Blaenau Gwent
Barbara Helen Boden 16/04/2020 W/1015028 Torfaen
Barbara Helen Boden 16/04/2020 W/1015028 Monmouthshire/Sir Fynwy
Barbara Helen Boden 16/04/2020 W/1015028 Caerphilly/Caerffili
Barbara Helen Boden 16/04/2020 W/1015028 Merthyr Tydfil/Merthyr Tudful
Angela Violet Bradshaw 01/04/2020 W/2000116 Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg
Paulette Jenet Browne 30/03/2020 W/1087883 Flintshire/Sir y Fflint
Elizabeth Cole 06/04/2021 W/5002316 Denbighshire/Sir Dinbych
Kathleen Ann Cook 30/03/2020 W/1052960 Conwy
Liana Cox 31/03/2020 W/5003764 Monmouthshire/Sir Fynwy
Sian Glenday Crinion Jones 06/04/2020 W/1009806 Cardiff/Caerdydd
Sian Glenday Crinion Jones 06/04/2020 W/1009806 Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg
Suzanne Catherine Yvonne Crowley 17/05/2020 W/1097399 Vale of Glamorgan/Bro Morgannwg
Elaine Ann Davidge-Evans 27/04/2020 W/1041758 Bridgend/Penybont
E. Rhian Davies 05/04/2020 W/1133481 Neath Port Talbot/Castell Nedd Port Talbot
Carol Ann Davies 06/04/2020 W/1037269 Ceredigion
Julia Davies 25/05/2020 W/1027639 Bridgend/Penybont
Bryn Douthwaite 30/03/2020 W/1005722 Wrexham/Wrecsam
Bryn Douthwaite 30/03/2020 W/1005722 Denbighshire/Sir Dinbych
Bryn Douthwaite 30/03/2020 W/1005722 Flintshire/Sir y Fflint
Bryn Douthwaite 30/03/2020 W/1005722 Conwy
Bryn Douthwaite 30/03/2020 W/1005722 Ynys Môn/Anglesey