Hygyrchedd y safle:

Mewngofnodwch gyda e-bost a chyfrinair. Cliciwch "Ailosod Eich Cyfrinair" os ydych chi wedi anghofio'ch manylion.

Gwiriwch eich ffolder spam ac e-bostiwch ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru os nad ydych chi wedi derbyn atgoffa o fewn 30 munud.


Angen gwybod….

Coronafirws a'n gwaith: ein nod yw darparu gwasanaeth fel yr arfer ble’n bosib, ond bydd cyflymder ein hymateb yn lleihau wrth i ni symud i’n ffordd newydd o weithio. Bydd GCCarlein yn dal i fod ar gael yn ystod yr amser hwn.

Mae atebion i gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â sut yr ydym yn gweithio yn ystod yr achosion o coronafirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch yn cael eu postio ar ein prif wefan Coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Byddwn ni’n adolygu a diweddaru ein gwasanaethau pan fydd cyhoeddiadau newydd gan Lywodraethau Cymru a’r DU i sicrhau ein bod ni’n ymateb yn y ffordd orau i’r sefyllfa yma sy’n newid mor gyflym. Gweler ein tudalen newyddion am ddiweddariadau.