Mewngofnodi i'ch cyfrif GCCarlein

Os oes gennych gyfrif GCCarlein eisoes, mewngofnodwch gyda'ch cyfeiriad e-bost a'ch cyfrinair.

Wedi anghofio cyfrinair

Os na allwch gofio eich cyfrinair, defnyddiwch y botwm ‘Ailosod Eich Cyfrinair’ i dderbyn e-bost i greu un newydd. Os nad ydych wedi derbyn yr e-bost ar ôl awr, gwiriwch eich ffolder Sbam neu Jync.

Os oes angen help arnoch o hyd, gallwch gysylltu a'n Tîm Cofrestru wrth e-bostio ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru. Ein nôd yw ymateb o fewn pump diwrnod gwaith.

Angen gwybod….

Coronafeirws a'n gwaith: efallai na fyddwn yn gallu ymateb i chi mor gyflym ag arfer gan bod ein staff yn parhau i weithio gartref oherwydd cyfyngiadau coronafirws. Am fwy o wybodaeth ewch i Coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Byddwn ni’n adolygu a diweddaru ein gwasanaethau pan fydd cyhoeddiadau newydd gan Lywodraethau Cymru a’r DU i sicrhau ein bod ni’n ymateb yn y ffordd orau i’r sefyllfa yma sy’n newid mor gyflym. Gweler ein tudalen newyddion am ddiweddariadau.