Yma gall unrhyw un sydd wedi creu cyfrif o'r blaen, gan gynnwys y rhai yn y broses ymgeisio, pobl gofrestredig y gorfennol ac yn bresennol neu llofnodwr mewngofnodi gyda'i gyfeiriad e-bost a'u cyfrinair. Os na allwch gofio eich cyfrinair, cliciwch fotwm ‘Ailosod Eich Cyfrinair’ i dderbyn e-bost i greu un newydd.

Os ydych wedi gofyn am e-bost ailosod cyfrinair ond heb ei dderbyn ar ôl awr, ystyriwch a gwiriwch y canlynol cyn cysylltu â ni;

  • efallai bod yr e-bost wedi mynd i'ch ffolder Sbam neu Jync
  • os nad ydych wedi mewngofnodi ers Ebrill 2018 efallai na fydd eich cyfrif yn weithredol, efallai na chewch e-bost a bydd angen i chi gysylltu â ni

Gallwch gysylltu ein Tîm Cofrestru wrth e-bostio ymholiadau@gofalcymdeithasol.cymru. Ein nod yw ymateb o fewn 5 diwrnod gwaith.

Angen gwybod….

Coronafirws a'n gwaith: ein nod yw darparu gwasanaeth fel yr arfer ble’n bosib, ond bydd cyflymder ein hymateb yn lleihau wrth i ni symud i’n ffordd newydd o weithio. Bydd GCCarlein yn dal i fod ar gael yn ystod yr amser hwn.

Mae atebion i gwestiynau a allai fod gennych ynglŷn â sut yr ydym yn gweithio yn ystod yr achosion o coronafirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch yn cael eu postio ar ein prif wefan Coronafeirws a sut y gallai hyn effeithio arnoch chi.

Byddwn ni’n adolygu a diweddaru ein gwasanaethau pan fydd cyhoeddiadau newydd gan Lywodraethau Cymru a’r DU i sicrhau ein bod ni’n ymateb yn y ffordd orau i’r sefyllfa yma sy’n newid mor gyflym. Gweler ein tudalen newyddion am ddiweddariadau.