A A A

Mae’r dudalen hon dan gynhaliaeth

Yn y cyfamser cliciwch ar y linc isod I weld y gofrestr gyhoeddus. Fe’i agorir fel taenlen Excel.

Cofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol (taenlen Excel)

Hwyrach hefyd y bydd angen i chi wirio:

  • y tudalen Gorchmynion Gweithredol i weld os yw cofrestrydd wedi ei gwahardd o’r Gofrestr neu os oes amodau ar gofrestriad cofrestrydd am gyfnod amser penodol tra bod ymchwiliadau’n mynd rhagddyn;
  • y tudalen Canlyniadau Gwrandawiadau i weld os oes amodau ar gofrestriad cofrestrydd, neu os oes rhybudd, gorchymyn atal neu orchymyn dileu wedi ei osod ar gofrestrydd.